Gitte Larsen

Gitte Larsen driver virksomheden Satori, der består af to grene; dels Skolen for Polaritetsterapi med undervisning og klienter, dels Satori Massagebrikse.

Vi interviewede Gitte i 2014 i forbindelse med første udgave af Iværksætterhåndbogen.

Virksomheden fik CVR-nummer i 1997, men Gitte begyndte allerede som behandler i det små i 1994. Gitte er oprindeligt uddannet i litteraturvidenskab, men har senere taget en lang række uddannelser inden for alternativ behandling. Hun er polaritetsterapeut, healer, foster- og fødselsterapeut, massør og hypnoterapeut.

Gittes far var fisker på en kutter, indtil Gitte var omkring 20 år. Når man er fisker, er man i princippet også selvstændig og får en procentdel af fangsten, så indstillingen til arbejdet ligner meget indstillingen hos selvstændige. Hendes fars forældre var bønder, så Gitte har rødder i en stærk, selvstændig kultur. Heller ikke hendes mor havde ”almindeligt” arbejde. Hun underviste i syning på aftenskole og syede også for private.

”Sådan er det ofte i udkantsdanmark,” forklarer Gitte og fortsætter: ”Jeg er fra Skagen, hvor mange på en eller anden måde er selvstændige eller har småjobs, hvor man lejer ud til turister, tager rengøring ind, driver kiosk eller lignende. I hvert fald halvdelen af mine legekammeraters forældre havde små virksomheder.”

Gittes virksomhed er personligt ejet, og hun tog beslutningen efter vejledning fra sin revisor. ”Der er ikke så mange risici i min branche, og det er det billigste for mig at have personligt ejet virksomhed,” forklarer Gitte. Men hun har naturligvis en erhvervsansvarsforsikring, hvilket er vigtigt, når man er behandler.

Gitte har ikke ansatte, men i stedet gæstelærere, der aflønnes via honorar.

Naturligt at blive selvstændig, når man er behandler

Ifølge Gitte Larsen er det en hel logisk følge at blive selvstændig, når man er alternativ behandler. Der er meget få jobs at få, så faktisk er det et krav for en behandler at kunne arbejde selvstændigt. Selv startede Gitte virksomheden sideløbende med et job som underviser på daghøjskole i 1994, hvor der var en stor opblomstring og interesse for det alternative. Hun oplevede ofte at blive spurgt, om hun ville lære sin behandlingsform fra sig, og derfor valgte hun at starte virksomheden med undervisning og samtidig salg af massagebrikse på fuld tid i 1997.
”Det var faktisk ikke specielt planlagt, men muligheden lå der,” fortæller Gitte.

Gitte havde rejst meget i Asien og havde fået helbredsproblemer derude. Men polaritetsterapien havde hjulpet hende, og dermed blev hun drevet til at finde ud af, hvad det var for noget, og hvorfor det virkede. Hun syntes, det virkede helt ulogisk dengang at arbejde med energier, men kunne mærke på sin egen krop, at det gjorde en forskel.

Det havde aldrig ligget i kortene, at hun skulle være alternativ behandler. Men hun uddannede sig i USA og tog mange forskellige moduler inden for forskellige behandlingsformer.

”Jeg var drevet af et ønske om at vide mere om det hele,” fortæller Gitte og fortsætter: ”Jeg tror, det er enormt vigtigt, når man starter selvstændig virksomhed inden for alternativ behandling, at man har en stærk, indre drivkraft”.

Så du forhindringer for at starte virksomhed?

”På det tidspunkt så jeg slet ikke forhindringer. Jeg elsker nye projekter og er altid positiv, når jeg går i gang med noget nyt,” forklarer Gitte Larsen.

Gitte oplevede også nogle ”gyldne år”, som hun selv betegner dem. Tingene faldt let for hende, og hun fandt hurtigt de rette lokaler og en dygtig revisor, og hun lærte sig selv at lave regnskab m.m. Alt sammen meget konkrete ting, der var til at løse.

”Naturligvis lavede jeg også fejl i starten. Blandt andet brugte jeg energi på at renovere et undervisningslokale, der viste sig ikke at være egnet. Jeg brugte mine kræfter forkert. Det med at prioritere kræfterne, det kom først senere. I starten var jeg fyldt af en følelse af, at alt kunne lade sig gøre! Der var så meget engagement og så megen glæde,” fortæller Gitte.

Udfordringerne

Den største udfordring for Gitte har løbende været at markedsføre sine ydelser. Hun forklarer, at det altid har været det ”mindst sjove” i virksomheden, og det, der er blevet udsat igen og igen. Også selvom hun godt har vidst, at det var både vigtigt og nødvendigt. ”Det er en rigtigt dårlig idé altid at udskyde markedsføringen til allersidst,” siger Gitte og fortsætter: ”Men i de senere år har det også været en stor udfordring at have et toleddet firma, hvor jeg både sælger massagebrikse og udstyr til klinikken, samtidig med at jeg har undervisning og klinik. Der har været for stor spredning,” forklarer Gitte.

Men eftersom begge grene i Gittes virksomhed er godt etableret, er det vanskeligt for hende at vælge en gren fra. Hun har beholdt begge, men erkender, at hun ikke har tid nok til at fordybe sig nok i alle enkelheder og dermed ikke kan leve op til sine egne ambitioner.

Familiens reaktioner

Gittes familie var meget støttende og positive. Selvstændig virksomhed var ikke fremmed for dem. ”Men de var uforstående over, at jeg fandt på noget så anderledes og skørt. Ikke det selvstændige liv, men at det var inden for det alternative. Andre forstod ikke, at jeg kunne klare et liv, hvor jeg ikke vidste, hvor den næste månedsløn skulle komme fra,” fortæller Gitte.

Hun havde den oplevelse, at det handlede om, at nogen i familien havde set hende i en helt anden rolle på grund af hendes uddannelsesforløb. ”Der var nok nogen, der gerne havde set mig som læge eller sagfører,” smiler Gitte.

Men for Gitte er det blevet mere og mere tydeligt igennem årene, at hun ikke kan være andet end selvstændig.

”Jeg holder så meget af at være selvledende og min egen chef. Jeg vil selv bestemme, hvilken vej jeg skal gå,” siger Gitte.

Samtidig erkender hun dog også, at hun måske ville have tøvet mere med at starte sin virksomhed, hvis hun havde haft sine børn dengang. Hun oplever, at tryghedstrangen voksede, da børnene kom til. Men da hun startede, havde hun en klippefast tro på, at økonomien nok skulle gå.

Overraskelser undervejs

”Den største overraskelse har været, hvor meget min personlige proces og livsproces påvirker mit liv som selvstændig. Mit firma er en del af min livsproces. Det overvejede jeg slet ikke på forhånd, men jeg har heller ikke noget specielt ønske om at have vidst det dengang,” siger Gitte, der mener, at sådan noget først går op for en, når man ser på sine virksomheders forløb og udvikling over en årrække.

Der har været både positive og negative overraskelser undervejs i Gittes mange år som selvstændig.

”Friheden til at strukturere sit eget liv og sin egen tid, og friheden til at udvikle firmaet har været utroligt positivt. Og kreativiteten i hverdagen, fordi jeg laver forskellige kurser, møder forskellige klienter, tager nye gæstelærere ind osv. Der er meget kreativitet i den måde, virksomheden udvikler sig på,” siger Gitte.

Men den økonomiske utryghed særligt i forbindelse med krisen har ikke været rar.

”Det kom så pludseligt”, siger Gitte og fortsætter: ”Jeg var uforberedt på det store fald i salg og i klienter. Det var meget overraskende.”

Gitte mener også, at selve arbejdsbyrden nok også har overrasket hende.

”Selve den mængde af arbejde, der ligger, hvis jeg ikke kontrollerer det, havde jeg ikke overvejet fra starten. Man kan jo blive ved med at arbejde og skal lære at sætte grænser i forhold til sit personlige liv. Det har været en vanskelig proces, for jeg holder meget af at arbejde, og jeg får mange gode idéer. Der var en lang årrække, hvor min mand og jeg måtte aftale, at når en af os fik en god idé, skulle vi vente i hvert fald en uge, før vi gjorde noget ved den. Vi kom ofte hjem med gode idéer fra en ferie, der gav os rum til at være kreative,” fortæller Gitte.

Noget du ville have gjort anderledes med din nuværende viden?

Gitte mener, at hun ville have fokuseret mere på behandlingsdelen og mindre på sit salg af massagebrikse og kliniktilbehør.

”Jeg ville simpelthen have fulgt mit hjerte mere og ikke have skelet så meget til pengepungen,” forklarer Gitte og fortsætter: ”Da jeg startede, var der en ordning med ti timers vejledning af professionelle, en form for iværksætterordning. Men vi brugte al tiden på at lægge budget og lave forretningsplan. Jeg har ikke brugt nogen af delene. I stedet kunne jeg have brugt hjælp til en markedsføringsplan. Jeg har faktisk slet ikke set på nogen af de andre ting siden dengang!”

Gitte mener, at et budget ikke giver så meget i opstartsfasen, fordi man alligevel ikke ved, hvilke produkter der kan flyde, og hvilke der vil synke.

”Det er meget vigtigere at komme ud over stepperne end at kigge på tallene. Det giver ingen omsætning,” mener Gitte. ”Jeg tror, mit arbejde som behandler var kommet hurtigere og lettere i gang, hvis jeg havde været mere udfarende og ikke havde fokuseret på de andre ting,” siger Gitte.

Vigtige egenskaber til en iværksætter - og gode råd

”Man skal være god til det, man laver! Man skal have en stærk indre drivkraft, for det nytter ikke at starte med et lunkent projekt,” siger Gitte og fortsætter: ”Etik er også virkelig vigtig - for alt, hvad vi laver i vores liv. Jeg har mange overvejelser omkring etik og værdier.”

”For mig er det også vigtigt at formidle til nye iværksættere, at der ligger så meget glæde i at være iværksætter. Det opbygger et utroligt engagement i en, og man har følelsen af, at verden står åben. Man er sin egen chef og skaber noget!” siger Gitte.
“Man skal være god til det, man laver. Man skal have en stærk indre drivkraft, for det nytter ikke at starte med et lunkent projekt. ”
Gitte Larsen
Indehaver af Satori
- citat fra interview
Gitte Larsen

Følg Iværksætterhåndbogen på Facebook

Iværksætterhåndbogen på Facebook

Følg Iværksætterhåndbogen på Facebook, hvor du finder spændende artikler og opslag om iværksætteri.
Se Iværksætterhåndbogens Facebook side >