Helle Kibsgaard

Interviewet gennemføres kl. 9 på grundlovsdag 2013 – ingen af os havde opdaget, det var grundlovsdag og dermed fridag for de fleste. Ganske symptomatisk for livet som selvstændig og iværksætter ...


Helle Kibsgaard er Udviklingskonsulent og Mastercoach og en del af coaching- og kursusvirksomheden Bladbjerg Kibsgaard. Helle har uddannet sig hos sin nuværende kompagnon og blev færdig som coach i 2007. På det tidspunkt havde partneren, Lisbet Bladbjerg, været selvstændig i seks år, og da kemien var god, blev de to kvinder enige om at dele lokaler. Men fra starten blev det også sådan, at de tog hinanden med på jobs, så samarbejdet udviklede sig hurtigt til mere end at dele lokaler og omkostninger.

Præsentation af Bladbjerg Kibsgaard

Helles og Lisbets virksomhed arbejder med coaching og kurser og tilbyder en Udviklingskonsulent & MasterCoach-uddannelse med maksimalt 25 deltagere pr. år. Mht. coaching spænder de vidt; fra coaching af unge studerende til ledere i både private og offentlige virksomheder. Blandt andet coacher de også ledelsespar. Derudover har de kurser i samarbejde og konflikthåndtering i virksomheder, bl.a. et kursus med titlen ”Pas på dig selv og arbejdsglæden.”

Ejerform

Bladbjerg Kibsgaard er i dag et I/S, der ejes fifty-fifty af Helle Kibsgaard og Lisbet Bladbjerg. Da de valgte ejerform, søgte de rådgivning hos advokat og valgte den enkleste løsning. ”Der var intet indskud og ingen investering. Vi har ingen risiko i virksomheden og bor i lejede lokaler. Alle omkostninger er fælles,” forklarer Helle Kibsgaard.

I begyndelsen kørte Helle og Lisbet med et system, hvor de gensidigt fakturerede hinanden for jobs, mens de delte udgifter til husleje og kontorhold. Udbyttet blev delt sådan, at den, der hentedde jobbet hjem, fik 2/3, mens den, der blev inviteret med, fik 1/3.

"Ved siden af vores fælles I/S har vi stadig hver vores personligt ejede virksomhed og sender fakturaer fra virksomheden til vores fælles I/S. Vi har valgt denne model, fordi det giver et personligt råderum, at vi stadig har hver vores egen virksomhed sideløbende med den fælles. Vi undgår diskussioner omkring økonomi og eventuelle investeringer, fordi vi køber ting som computere osv. i eget virksomhedsregi, siger Helle Kibsgaard.

”Vi ser ikke på, hvem der arbejder hvor meget. Vi har fuldstændig tillid til, at den anden gør, hvad hun kan, derfor gør vi aldrig timer op, og når vi holder ferie, dækker vi for hinanden. Vi bidrager hver med det, vi kan og har dyb respekt for hinanden,” fortæller Helle Kibsgaard.

Ifølge Helle Kibsgaard er det afgørende, at man før et partnerskab får talt tingene grundigt igennem og rent personligt får overvejet, om man har tilstrækkelig respekt for hinandens forskellighed og måde at arbejde på.

”Samarbejdsmæssigt har det været en god måde at gøre tingene på. Vi har aldrig haft konflikter om penge og den slags, men vi har også været bevidste om at være åbne omkring hinandens styrkeområder og svagheder. Da vi slog os sammen, fik vi hver især mulighed for at fordybe os i det, vi var bedst til i stedet for at skulle gøre det hele selv,” siger Helle Kibsgaard.

En far, der var selvstændig

Helles far var revisor, og Helle husker det faktisk ikke som noget positivt, særligt ikke omkring statustid fra januar og nogle måneder frem, hvor han arbejdede nat og dag. Helle husker at have tænkt, at når man var selvstændig, så var livet sådan. Derfor havde hun på det tidspunkt på ingen måde lyst til selv at blive selvstændig. I hjemmet blev der også talt om, hvor hårdt det var at være selvstændig, så der var ikke specielt positive signaler omkring selvstændig virksomhed.

Men da Helle alligevel valgt at blive selvstændig, var det ud fra et ønske om selv at kunne styre sit arbejdsliv og sætte sin egen dagsorden.

Hvorfor blev du selvstændig?

Med baggrund i egne tidligere erfaringer med stress blev Helle tiltrukket af at uddanne sig som coach. Hun havde på det tidspunkt mange års erfaring som leder og holdt meget af det arbejde. Hun holdt af at arbejde med mennesker på alle niveauer, og allerede et halvt år inde i coachuddannelsen blev hun klar over, at hun ville kunne udrette mere med mennesker som coach end som leder.

Hun kunne også se en stor synergi mellem sin egen erfaring som leder og arbejdet som coach. På det tidspunkt arbejdede hun med filmproduktion, men fik lov til at gå ned i tid for at fokusere på sin coachuddannelse. Det var et ”point of no return” for hende, og hun begyndte allerede under sin uddannelse at arbejde med klienter en dag om ugen.

”Det blev virkelig en trang hos mig. Jeg måtte bare være selvstændig, selvom det ikke havde været meningen, da jeg startede på min coachuddannelse. Men jeg havde arbejdet rigtigt hårdt og havde haft meget travlt i mit arbejdsliv i mange år, og jeg opdagede, at jeg holdt virkeligt meget af det faktum, at man som coach bare ikke kan skynde sig! Man skal være 100 % tilstede i nuet, og jeg syntes, det var fantastisk at fordybe sig så meget,” siger Helle Kibsgaard og fortsætter: ”Jeg ved, at når folk kommer til mig, er det et tilvalg, fordi de har valgt at snakke med mig. Jeg skal ikke tvangscoache nogen, som en leder kan være nødt til. Folk kommer af egen fri vilje, og fordi de ønsker at flytte sig. Og jeg er rigtigt god til at hjælpe folk til at flytte sig,” siger Helle Kibsgaard med et smil og en meget smittende overbevisning..

Var der forhindringer eller udfordringer ved at starte virksomhed?

”Nej, for jeg var så afklaret og havde lavet en værdiproritering, så nej, der var ikke væsentlige forhindringer. Det største issue var, hvorvidt jeg kunne komme til at leve af det. Faktisk havde jeg planlagt hele forløbet, allerede fra dengang jeg bad om nedsat tid,” svarer Helle Kibsgaard.

Men …

Efterfølgende har det vist sig, at Helle havde ret i, at den største udfordring blev at kunne leve af det. Hun fortæller videre om denne problemstilling: ”Jeg kunne ikke bruge mit gamle netværk, fordi jeg gik fra at være producer til at være coach, så jeg skulle ud og skaffe klienter fra scratch. Det har taget tid at få skabt et navn som coach.”

Men Helle gik metodisk til værks med en handlingsplan. Hun var godt klar over, at hun ikke kunne forvente at leve 100 % af coaching fra dag et og arbejdede derfor stadig som produktionsleder på reklamefilm på sin gamle arbejdsplads. Det finansierede starten, og det tog tid at skabe tilstrækkelig omsætning som selvstændig. Men Helle havde 100 % opbakning på hjemmefronten.

Hvad ville du gøre anderledes i dag?

”Først og fremmest ville jeg huske på, at netværk er godt, men at man skal passe på med hygge kontra udbytte!” smiler Helle.

Helle har i løbet af årene fundet ud af, at man også skal kunne andre ting end at coache. I Bladbjerg Kibsgaard arbejder de derfor også med foredrag, workshops, kurser og uddannelse.

”Vi arbejder med tre ben, og de tre ben avler jobs hos hinanden. Vores virksomhed bygger ligeledes på tre værdier: Udvikling, balance i livet, personligt lederskab. Ud fra disse værdier arbejder vi så med coaching, kurser og uddannelse. Vores tre ben er fødekæde for hinanden,” fortæller Helle.

Gode råd!

For at kunne lykkes er det vigtigt at kunne sælge sig selv, siger Helle. Det er ikke nok at være dygtig, man skal også kunne overbevise andre om, at man er det! Helle Kibsgaard og Lisbet Bladbjerg har derfor valgt at udlicitere deres mødebooking, fordi de ikke er gode nok til kold kanvas (at ringe rundt til virksomheder og skabe kontakt/aftale salgsmøder).

Derimod holder de begge af driften og ser vigtigheden af at styre økonomien. Helle fortsætter: ”Jeg ville ikke gøre noget anderledes, når jeg ser tilbage. Måske havde det været smartere, hvis vi havde slået os sammen fra starten, men det ville have givet udfordringer, fordi vi netop ikke stod lige i starten. Lisbet var rutineret, og jeg var helt ny. Da vi startede var vi derimod ligeværdige med respekt for hinandens forskelligheder og styrkeområder.”

Det mest positive ved at være selvstændig?

”Jeg har skabt mig verdens bedste job, hvor jeg kan sige nej til opgaver, som ikke er spændende, eller hvor jeg ikke er den rigtige til at løse opgaven. Jeg har mulighed for fortsat at dygtiggøre mig og skal ikke spørge nogen om lov,” fortæller Helle og fortsætter: ”Som ansat kan man være nødt til at gå på kompromis, men hvis nogen spørger mig, om jeg vil lave en times peptalk om stress, siger jeg nej! Hvis de derimod giver mig en hel dag til opgaven, så kan jeg skabe forandring, og så siger jeg ja. Det at kunne sige nej og ikke være nødt til at gøre noget, andre har besluttet, er fantastisk.”

Samtidig nyder Helle at kunne videreuddanne sig og søge viden og lærdom hos andre.

Det mest negative ved at være selvstændig?

Helle indrømmer, at hun nok havde troet, det ville gå nemmere og være hurtigere at bygge op. Det kom lidt bag på hende, at det tog så forholdsvis lang tid, og hun uddyber: ”Hvis jeg havde været alene, er jeg ikke sikker på, jeg ville have holdt ved. Men det at være to og at have en sparringspartner i hverdagen, også selvom vi ikke var partnere i firmaet endnu, det har været afgørende for mig.”

Det er Helles konklusion, at det er vigtigt at have nogle ligesindede at snakke og udveksle med, så man bliver holdt i gang og flytter sig.

De vigtigste egenskaber for en iværksætter?

”Man skal spørge sig selv, om man er god til at sælge sig selv og sætte en pris på sig selv! Det er ikke nok at være en dygtig gartner, man skal kunne sælge sig som gartner og overbevise andre om sin dygtighed,” siger Helle.

”Man skal ikke blive selvstændig, hvis man ikke kan sælge sin vare,” er Helles råd til andre med tanker om at starte egen virksomhed.
“Der er tre ting, der er afgørende for succes: Man skal være en god købmand, man skal kunne konceptualisere sin ydelse og man skal have en god makker.”
Helle Kibsgaard
Medindehaver af Bladbjerg Kibsgaard I/S
- citat fra interview
Helle Kibsgaard

Følg Iværksætterhåndbogen på Facebook

Iværksætterhåndbogen på Facebook

Følg Iværksætterhåndbogen på Facebook, hvor du finder spændende artikler og opslag om iværksætteri.
Se Iværksætterhåndbogens Facebook side >