Mette Marie Karlberg

Vi interviewede Mette Marie i 2014 i forbindelse med første udgave af Iværksætterhåndbogen.

Mette Marie Karlberg er cand.mag. i Æstetik og Kultur og har efterfølgende uddannet sig til webjournalist og systemisk proceskonsulent.

Virksomheden Karlbak skaber arenaer for selvstændige arbejdsliv og ”entreprenøriel” tænkning igennem workshops, rådgivning og uddannelses- og udviklingsforløb. Karlbak er startet af Mette Marie sammen hendes kompagnon Margrete Bak, der tidligere drev virksomheden Solo JobDesign.

Karlbak er stiftet som et anpartsselskab, fordi virksomheden er et partnerskab mellem to ejere, der ved stiftelsen også tænkte på fremtiden og på mulige fremtidige partnere i virksomheden. Samtidig giver anpartsselskabsmodellen mulighed for at adskille privatøkonomi og virksomhedsøkonomi.

Stiftelse af fælles virksomhed - en systematisk proces

Mette Marie Karlberg og Margrete Bak arbejdede begge som solo-selvstændige, før de sammen stiftede Karlbak. Efter flere år i egne virksomheder var de begge på udkig efter en samarbejdspartner, der kunne supplere deres respektive fagligheder og være med til at skabe en bredere og ”klogere” virksomhed. I dag kan de se tilbage på et samarbejde, der netop drejer sig om at supplere hinanden og sætte deres respektive kernestyrker i spil for at nå bredere og klogere ud.

Mette Marie forklarer, at hun havde haft et selvstændigt arbejdsliv i seks år og havde en følelse af at mangle retning. Samtidig oplevede hun, at hun kunne spænde over bredere og større opgaver, når hun arbejdede sammen med andre. Det gav hende lyst til at finde en person, der arbejdede i samme retning, så hun ikke skulle gå fra det ene netværksbaserede samarbejde til det næste.

Det var ikke så afgørende for Mette Marie, hvad hun skulle lave. Hun havde arbejdet med mange forskellige projekter og processer i virksomheder og havde også haft planer om at skabe sin egen kommunikationsvirksomhed og dermed blive inden for sit oprindelige arbejdsfelt. Med baggrund i sine erfaringer med udviklingsarbejde i organisationer havde hun også den mulighed at gå ledelsesudviklingsvejen. Men da hun blev opmærksom på, at Margrete søgte en samarbejdspartner, tog hun kontakt, og begge mærkede umiddelbart en god synergi. De kunne se, at deres forskelligheder gjorde det muligt for dem at nå bredere ud.

Selve processen ift. at etablere Karlbak greb de helt professionelt an og startede med at afsætte tid til at afklare, om de kunne samarbejde på en konstruktiv og klog måde.

I første omgang løste de i fællesskab mindre opgaver og satte sig sammen på månedlige møder, hvor de diskuterede forventninger og drømme til opgaver, fysiske rammer, økonomi, andre samarbejdspartnere m.v. Derudover tog begge en personlighedstest hos en erhvervspsykolog, samt en efterfølgende samtale med udgangspunkt i deres forskelligheder. Der fik de også talt om de udfordringer, der på det tidspunkt var synlige. De var klar over, at der ville komme tidspunkter, hvor de var uenige, og derfor var det vigtigt at have talt alle scenarier igennem på forhånd. Ifølge Mette Marie var det en styrke, at de ikke kendte hinanden privat.

”Hvis man kender hinanden privat, kan man nemt komme til at springe ønsker og forventninger over,” forklarer Mette Marie. ”Når man ikke kender hinanden, skal alting afklares og beskrives. Jeg mener ikke, man bør indgå samarbejder med folk, men er venner med. Man skal finde nogen, der er forskellige fra en selv. Og så skal man huske, at godt samarbejde kræver træning. Det kommer ikke af sig selv.”

Selve processen med erhvervspsykologen betragter Mette Marie som meget afgørende for, at hun og hendes kompagnon i dag stadig har et velfungerende samarbejde.

”Der er en tendens til, at folk hopper alt for let hen over at få afklaret roller og ansvarsområder. Både i forhold til det lystbetonede og på mere strategisk niveau,” understreger Mette Marie og fortsætter: ”Hvis man har samme baggrund, faglighed og netværk, tror man, at man ved, hvad den anden tænker. Hvis man er forskellige, bliver man nødt til at tale sammen – og det skaber synergi og helt nye løsninger.”

Motivationen

Mette Marie har igennem mange år været involveret i meget aktive og igangsættende miljøer. ”Før jeg startede på universitetet, var jeg en del af Frontløberne i Aarhus,” fortæller hun. Mette Marie gik på deres alternative journalistuddannelse og blev en del af kulturmagasinet Ajour (senere Agenda). Samtidig var hun involveret i andre projekter under Frontløber-paraplyen.

”På Frontløberne fik jeg en oplevelse af ”you can do it”. Der opstod konstant samarbejder på kryds og tværs, og man var en del af hele flowet fra idé og udvikling over opstart til drift,” fortæller Mette Marie.

Da Mette Marie var færdig som kandidat fra Aarhus Universitet, blev hun ansat først på en højskole og derefter i et konsulenthus. Efter et par år med fastansættelser blev Mette Marie klar over, at hun måtte finde en anden vej igennem arbejdslivet, og det blev til seks år, hvor hun arbejdede som freelancer på forskellige projekter og med forskellige samarbejdspartnere.

”Efter i flere år at have arbejdet solo i mange forskellige konstellationer stod det klart for mig, at jeg på sigt ønskede at indgå i et langvarigt partnerskab, og derfor afprøvede jeg forskellige samarbejder, før jeg tog en endelig beslutning,” fortæller Mette Marie.

Udfordringer

Mette Marie Karlberg og Margrete Bak besluttede at etablere Karlbak på baggrund af Margrete Baks daværende, veletablerede enkeltmandsvirksomhed, Solo JobDesign. Og i dag driver de virksomheden som et anpartsselskab med to ejere og flere konsulenter tilknyttet på freelancebasis.

”Det kan være meget svært at holde det enkle liv i hævd,” fortæller Mette Marie og fortsætter: ”Der følger mange forpligtelser med, når man driver et ApS, som man gerne vil udvikle. Kompleksiteten bliver større og større. Man kan løfte mere, når man er flere, men til gengæld ryger lidt af freelancerens fleksibilitet på hjemmefronten. Så opgaven bliver også at strukturere den fleksibilitet ved at sætte tid af i kalenderen!”

Positive og negative overraskelser

Mette Marie nyder, at opgaverne er virkeligt interessante, og at hun selv kan bestemme, hvad hun vil arbejde med. ”Der er ikke nogen chef, der smider opgaver på mit skrivebord, og jeg kan selv bestemme. Hvis jeg vil til Afrika og arbejde med entreprenørskab, kan jeg sætte det i gang”, fortæller Mette Marie.

Men samtidig ligger der også et ansvar med at skaffe opgaver til virksomheden. ”Man skal være i kontinuerlig udvikling, og det er ikke blevet mindre forpligtende, fordi jeg er en del af et partnerskab. Jeg skal være bevidst om at udvikle mig både fagligt og personligt,” siger Mette Marie.

Gode råd og egenskaber for en iværksætter

”Man skal kunne og ville samarbejde”, siger Mette Marie. ”Sammen med andre står man stærkere, kan løfte mere og kan nå længere ud og dybere ned. Man skal finde ud af, hvad man er god til, og dernæst skal man lege detektiv og finde ud af, hvor det, man er god til, bliver efterspurgt!”
“Man skal kunne og ville samarbejde. Sammen med andre står man stærkere, kan løfte mere og kan nå længere ud og dybere ned. Man skal finde ud af, hvad man er god til, og dernæst skal man lege detektiv og finde ud af, hvor det, man er god til, bliver efterspurgt! ”
Mette Marie Karlberg
Tidl. medindehaver af Karlbak ApS
- citat fra interview
Mette Marie Karlberg

Følg Iværksætterhåndbogen på Facebook

Iværksætterhåndbogen på Facebook

Følg Iværksætterhåndbogen på Facebook, hvor du finder spændende artikler og opslag om iværksætteri.
Se Iværksætterhåndbogens Facebook side >