Mikkel von Bernstorff

Vi interviewede Mikkel i 2014 i forbindelse med første udgave af Iværksætterhåndbogen.

Mikkel von Bernstorff startede som selvstændig murer i 2011, men valgte i 2013 at starte Odder Murerforretning ApS op sammen med sin samarbejdspartner Casper Søndergaard. Firmaet voksede til ti ansatte inklusive Mikkel og Casper og to lærlinge. Som navnet antyder, tilbydes der alle former for mureropgaver, hvilket er ensbetydende med såvel delentrepriser, som fag- og totalentrepriser inden for stort og småt byggeri.

Mikkel havde allerede ved opstarten af sit eget murerfirma sat sig grundigt ind i de forskellige virksomhedsformer og deres fordele og ulemper.

Partnerskab

Mikkel og hans virksomhedspartner havde samarbejdet, før de gik i partnerskab. Casper var også selvstændig murer, og de to venner løste i forvejen opgaver sammen. Derfor var det naturligt at formalisere samarbejdet i en fælles virksomhed.

Men ikke desto mindre sørgede de for en grundig dialog og fik alle aftaler på skrift fra starten. ”Partnerskabet har frigjort tid, og vi deler opgaverne mellem os,” forklarer Mikkel og fortsætter: ”Jeg tager mig af administration, personale og salg, mens Kasper tager sig af arbejdet på pladsen. Selv arbejder jeg p.t. slet ikke som murer.”

Mikkel er glad for at have fået en partner med i virksomheden: ”Vi er gode til hver vores ting, og det er rart at have en sparringspartner i hverdagen,” fortæller han.

Havde altid tænkt på egen virksomhed

Mikkel havde altid haft i tankerne at starte egen virksomhed. Lige fra han startede i lære som murer. Han blev drevet af trangen til at være uafhængig og klare sig selv.

”Jeg så også min storesøsters mand, der havde eget gulvfirma, og det virkede rart med den form for frihed. Desuden krævede det ikke meget at starte op som murer,” fortæller Mikkel.

Mikkel har taget både HF og HG, fordi han ønskede at holde alle muligheder åbne. Han havde før start af virksomheden mange forskellige jobs og var tidligere ansat som murer på Gyllingnæs Gods og Konstantinsborg, som begge er ejet af Bestsellers stifter Troels Holch Povlsen og hans kone Merete.

Overvejelser før start

Noget af det, Mikkel virkeligt var fokuseret på, var, om han ville kunne skaffe sig arbejde nok til at kunne leve af det. Men det er lykkedes for ham, og han mener selv, det handler om at være tilstrækkeligt udfarende og aktiv.

”Jeg er ikke bange for at spørge eller ringe til nogen. Jeg gør opmærksom på, at jeg findes og er meget omkring mig,” fortæller Mikkel.

Så på trods af at hans personligt ejede virksomhed ikke havde nogen hjemmeside, og at en ny hjemmeside i skrivende stund er under opbygning for anpartsselskabet, er der altså fuld fart over feltet. Hvilket vel understreger budskabet om, at alting ikke behøver at være så ”forkromet”, når man går i gang som iværksætter. Det handler i højere grad om at være proaktiv og arbejde ihærdigt på at skaffe arbejde til virksomheden, og Mikkel har gjort et stort opsøgende salgsarbejde over for bl.a. arkitekter m.m.

Arbejder meget

Mikkel erkender, at hans forventning om at kunne arbejde mindre og tjene mere ikke helt har holdt stik. ”Jeg tager telefonen, når den ringer, og har en lang arbejdsdag. Det generer ikke mig, men det kræver god opbakning fra hjemmefronten,” forklarer Mikkel, som er gift og far til to børn på 9 og 11 år.

Mikkel har oplevet fuld opbakning fra familie og venner. Også selvom mange gav udtryk for, at det var modigt at starte i en krisetid. Men der er meget positive reaktioner på, at det er lykkedes at få succes med en nystartet virksomhed netop i den situation.

Rådgivningssamtaler hos Karlbak

Mikkel var igennem et rådgivningsforløb hos virksomheden Karlbak i Aarhus. ”Jeg havde stor gavn af de rådgivningssamtaler, så det kan jeg kun anbefale andre også at gøre,” siger Mikkel.

Både positive og negative overraskelser

For Mikkel er friheden stadig en væsentlig faktor for, at han holder af sit liv som selvstændig. ”Men også den følelse, man har, når det går rigtigt godt. Tilfredsheden ved selv at have skabt det,” siger Mikkel.

Han fortæller dog også, at den megen administration og alt papirarbejdet i virksomheden har været en negativ overraskelse.

”Man taler hele tiden om, at vi skal være konkurrencedygtige og få flere iværksættere i Danmark, men samtidig væltes der et bjerg af administration og bøvl og papirarbejde ned over en, når man bliver selvstændig,” fortæller Mikkel og fortsætter: ”Der er masser af administration, når man har medarbejdere, f.eks. omkring løn, barsel, sygdom, lønsumsafgift osv. Før jeg overhovedet fik ansatte, skulle jeg tegne overenskomst og blev truet med blokade, hvis jeg ikke gjorde det. Og det var endda kun, fordi jeg havde annonceret efter en medarbejder!”

Mikkel har tegnet overenskomst med Dansk Byggeri, hvilket efter hans mening er en dyr affære. Og det har også givet ekstra papirarbejde.

Vigtige egenskaber for en iværksætter?

Mikkel er ikke i tvivl: ”Man skal have ambitioner, vedholdenhed og være fleksibel. Ambitioner, fordi man skal ville noget med sin virksomhed. Vedholdenhed, så man bliver ved og ved og ikke giver op, selvom man får afslag. Og fleksibilitet til hurtigt at kunne sadle om, hvis det bliver nødvendigt.”

Nye planer

Mikkel afviser ikke, at han på et tidspunkt kunne finde på at starte virksomhed igen.

”Jeg kunne godt tænke mig at stifte et selskab, hvor vi bygger huse og sælger dem,” fortæller Mikkel og fortsætter smilende: ”Vi har også lige startet et styrketræningscenter i Odder."

Gode råd til andre, der overvejer at starte virksomhed

”Gør det!”, siger Mikkel uden at tøve og fortsætter: ”Søg rådgivning, spørg, stå ikke alene med det hele. Brug dit netværk.”
“Man skal have ambitioner, vedholdenhed og være fleksibel. Ambitioner, fordi man skal ville noget med sin virksomhed. Vedholdenhed, så man bliver ved og ved og ikke giver op, selvom man får afslag. Og fleksibilitet til hurtigt at kunne sadle om, hvis det bliver nødvendigt.”
Mikkel von Bernstorff
Tidl. medindehaver af Odder Murerforretning ApS
- citat fra interview
Mikkel von Bernstorff

Følg Iværksætterhåndbogen på Facebook

Iværksætterhåndbogen på Facebook

Følg Iværksætterhåndbogen på Facebook, hvor du finder spændende artikler og opslag om iværksætteri.
Se Iværksætterhåndbogens Facebook side >